Zváračské práce
&
Kovovýroba

Profil spoločnosti

Spoločnosť StartMat s.r.o. sa zameriava na výrobu, zváranie a montáž ľahkých oceľových konštrukcií.

Sústredíme sa hlavne na výrobu prvkov ako sú brány, oplotenia, zábradlia ale aj zostavy menších zvarencov pre priemyselné odvetvie. 

Vieme pomôcť, poradiť a navrhnúť najvhodnejšie riešenie Vášho projektu so zreteľom na funkčnosť, kvalitu, estetiku a tak pre Vás aj optimalizovať celkové výrobné náklady.

Certifikáty a osvedčenia:

– zváračské certifikáty podľa normy STN EN ISO 9606-1

– osvedčenie Samostatný elektrotechnik podľa §22 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. Elektrické zariadenia do 1000V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu + bleskozvody

IMG_7325
Close Menu